19 dic 2008

ELS PADRINS LECTURA

Els alumnes més grans ajuden a llegir als més petits mitjançant un apadrinament

16 dic 2008

ELS AUTORS EN VISITEN


El curs 06/07 ens va visitar l'escriptor Joaquim Haro i l'il·lustrador Miquel Rabert, autors del llibre "Quinito..., quin curs el teu!."


Seguidores